Ο ΜΚΜ μου εις βάθος

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρείτε ένα γιατρό που εμπιστεύεστε και με τον οποίο αισθάνεστε άνετα, ώστε να εξασφαλίζετε ότι λαμβάνετε την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε βήμα. Αυτή η ενότητα παρέχει περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία σας και στοχεύει στην κάλυψη ορισμένων από των πλέον περίπλοκων ερωτημάτων που ίσως έχετε σχετικά με:

 • τον τρόπο διάγνωσης του μεταστατικού καρκίνου του μαστού (ΜΚΜ)
 • τους διάφορους τύπους ΜΚΜ
 • τις διάφορες εξετάσεις και διαδικασίες που διενεργούνται στο πλαίσιο της διάγνωσής σας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΚΜ;

Ο ΜΚΜ (Μεταστατικός καρκίνος του μαστού) είναι ο καρκίνος που έχει εξαπλωθεί πέρα από το μαστό σε διάφορα μέρη του σώματός σας. Οι όγκοι σε αυτά τα διαφορετικά μέρη του σώματος αποκαλούνται μεταστάσεις.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΚΜ;

Αφού έχετε διαγνωσθεί με ΜΚΜ, ο γιατρός σας θα πρέπει να εντοπίσει τον τύπο του καρκίνου. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει το γιατρό σας να μάθει ποιες είναι οι καταλληλότερες θεραπείες αποκλειστικά για εσάς.

Τα καρκινικά κύτταρα του μαστού μπορεί να εκφράζουν μοριακούς δείκτες, όπως το HER2 και τους υποδοχείς ορμονών στα καρκινικά κύτταρα του μαστού σας. Η έκφραση των δεικτών αυτών μπορεί να συμβάλλει στον καθορισμό της θεραπείας σας:

Η χημειοθεραπεία, η αντι-ορμονική θεραπεία, η στοχεύουσα θεραπεία, η ακτινοθεραπεία και η χειρουργική επέμβαση αποτελούν το σύνολο των θεραπευτικών επιλογών. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι ΜΚΜ:

1. ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΕ ΟΡΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ, HER2-ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ

Πρόκειται για την πιο συχνή μορφή καρκίνου του μαστού και εντοπίζεται περίπου στα δύο τρίτα του πληθυσμού.

2. ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΕ ΟΡΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ, HER2-ΘΕΤΙΚΟΣ

Όταν τα καρκινικά κύτταρα του μαστού παράγουν υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης HER2, πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα σε σχέση με τα φυσιολογικά κύτταρα και πιο γρήγορα έναντι άλλων καρκινικών κυττάρων. Αυτός ονομάζεται HER2-θετικός καρκίνος του μαστού. Το 15-20% των καρκίνων του μαστού είναι HER2-θετικοί1.

3. ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΕ ΟΡΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ, HER2-ΘΕΤΙΚΟΣ

Πρόκειται για καρκίνος που εκφράζει και HER2 και ορμονικούς υποδοχείς. Είναι «θετικός» και για τους δύο τύπους.

4. ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΕ ΟΡΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ, HER2-ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΡΙΠΛΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ

Ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου δεν εκφράζει ούτε το HER2, ούτε ορμονικούς υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης. Το 10-20% των καρκίνων του μαστού είναι τριπλά αρνητικοί1,2.

1. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast-subtypes.html Accessed September 7, 2021. 2. Boyle P. Annals of Oncology. 2012;23(6):vi7viI12.

Σε περίπτωση επανεμφάνισης του καρκίνου του μαστού σας, απαιτείται επανεξέταση των καρκινικών κυττάρων για την κατάσταση HER2 και ορμονικών υποδοχέων, δεδομένου ότι αυτά μπορούν να μεταβληθούν συγκριτικά με τον αρχικό καρκίνο.

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ «ΣΤΑΔΙΟΥ IV»;

Ο καρκίνος του μαστού συχνά ταξινομείται σε διάφορα στάδια, από 0 έως IV, με βάση το μέγεθος του όγκου και αν έχει εξαπλωθεί στους περιβάλλοντες λεμφαδένες και άλλα μέρη του σώματος.

Ο ΜΚΜ είναι εξ' ορισμού σταδίου IV (τέσσερα). Αυτό σημαίνει ότι ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί (μετάσταση) σε άλλα όργανα του σώματος. Ορισμένοι γιατροί ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν ένα άλλο σύστημα σταδιοποίησης που είναι γνωστό ως ταξινόμηση κατά ΤΝΜ (Τ για τον όγκο, Ν για τους λεμφαδένες, Μ για τις μεταστάσεις) προκειμένου να αξιολογήσουν το στάδιο του καρκίνου του μαστού σας. Ωστόσο, το σύστημα σταδιοποίησης TNM χρησιμοποιείται πιο σπάνια αλλά είναι πιο ακριβές σε σχέση με το αριθμητικό σύστημα σταδιοποίησης (στάδια 0-IV). Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει αντιστοίχιση ανάμεσα στα δύο συστήματα σταδιοποίησης.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΚΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΟ ΣΤΑΔΙΟ;

Ο καρκίνος του μαστού σε πρώιμο στάδιο περιλαμβάνει τα στάδια 0, Ι ή II. Αναφέρεται σε εκείνη τη νόσο που εντοπίζεται ακόμα στο μαστό ή που έχει εξαπλωθεί μόνο στους λεμφαδένες κοντά στο μαστό. Η λήψη θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού, γνωστός και ως καρκίνος του μαστού σταδίου IV , είναι όταν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί (μετάσταση) πέρα από το μαστό σε άλλα όργανα του σώματος. Πρόκειται για το πιο προχωρημένο στάδιο νόσου.
O τοπικά προχωρημένος καρκίνος του μαστού αφορά είτε ευμεγέθη πρωτοπαθή όγκο του μαστού είτε διήθηση αρκετών περιοχικών λεμφαδένων ή διήθηση δέρματος, μυών, πάντα όμως εντός της περιοχής του μαστού.

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΑΠΛΩΘΕΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ;

Ένα σημαντικό μέρος της διάγνωσής σας θα είναι ο εντοπισμός των περιοχών εξάπλωσης του καρκίνου ή σε ποια σημεία ενδέχεται να υπάρχουν μεταστάσεις. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στον γιατρό σας να σας παράσχει θεραπεία που στοχεύει ειδικά στην ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων των εν λόγω μεταστάσεων. Για παράδειγμα, η θεραπεία μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των οστών σας, αν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά σας.

Ποιες είναι οι περιοχές και τα συμπτώματα των διαφόρων μεταστάσεων;

Οι πιο συχνές περιοχές μετάστασης του καρκίνου του μαστού είναι τα οστά, το ήπαρ, οι πνεύμονες και ο εγκέφαλος. Ωστόσο, δεν υπάρχει ορισμένο πρότυπο εξάπλωσης των καρκινικών κυττάρων του μαστού: κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. 

Κάθε τύπος μετάστασης μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένα συμπτώματα.

Είναι σημαντικό να μιλήσετε με το γιατρό σας αν τυχόν εμφανίσετε ασυνήθιστα συμπτώματα. Μην περιμένετε πάρα πολύ καιρό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Τα συµπτώµατα εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις περιοχές του εγκεφάλου που έχουν προσβληθεί από τον καρκίνο. Πιθανά συµπτώµατα περιλαµβάνουν: κεφαλαλγία, ναυτία, εξάντληση (κόπωση), αδυναµία, σύγχυση, απώλεια µνήµης, δυσκολίες στην οµιλία και επιληπτικές κρίσεις.

ΗΠΑΡ

Εάν ο καρκίνος του µαστού σας έχει εξαπλωθεί στο ήπαρ, µπορεί να εµφανίσετε: πόνο, ναυτία, απώλεια όρεξης, λόξιγκα, ίκτερο, εξάντληση και φαγούρα στο δέρµα.

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

Ορισµένες φορές τα καρκινικά κύτταρα του µαστού εξαπλώνονται σε έναν ή δύο πνεύµονες µέσω του αίµατος ή του λεµφικού συστήµατος. Τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν: δύσπνοια, βήχα, πόνο και απώλεια της όρεξης.

ΟΣΤΑ

Οι οστικές µεταστάσεις είναι η πιο συχνή αιτία του πόνου που σχετίζεται µε τον καρκίνο και παρατηρείται σε περίπου δύο τρίτα των γυναικών µε ΜΚΜ. Ενδέχεται να εµφανίσετε: πόνο, κατάγµατα των οστών ως αποτέλεσµα της εξασθένησης των οστών, συµπίεση του νωτιαίου µυελού, αναιµία και εξάντληση.

Προσαρµογή από: https://breastcancernow.org/information-support/facing-breast-cancer/secondary-metastatic-breast-cancer/secondary-breast-cancer-symptoms Πρόσβαση στις 20/09/2021.

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Οι εξετάσεις και οι απεικονιστικοί έλεγχοι που θα υποβληθείτε για τη διάγνωση της νόσου σας ενδέχεται να επαναλαμβάνονται τακτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας. Αυτές οι εξετάσεις θα καθορίσουν εάν η θεραπεία σας είναι αποτελεσματική εφόσον ο όγκος έχει συρρικνωθεί (ύφεση) ή σταματήσει να αυξάνεται (σταθερή νόσος), ή εάν η θεραπεία πρέπει να αλλάξει, επειδή ο όγκος αυξάνεται και πάλι (ή επιδείνωση ή πρόοδος).

Εργαστηριακές εξετάσεις

Πρόκειται για εξετάσεις αίματος. Πραγματοποιούνται σε μικροβιολογικό κέντρο. Αν είχατε εμφανίσει καρκίνο στο παρελθόν, ενδεχομένως να είχατε υποβληθεί σε τακτικό έλεγχο των λευκών αιμοσφαιρίων των λεμφοκυττάρων, των αιμοπεταλίων ή του αιματοκρίτη.

Τα υψηλά ή χαμηλά επίπεδα ορισμένων ουσιών στο σώμα σας ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη καρκίνου. Επομένως, οι εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ούρων, ή άλλων σωματικών υγρών που μετρούν αυτές τις ουσίες μπορεί να βοηθήσουν τους γιατρούς στη διάγνωση. Ωστόσο, τα μη φυσιολογικά εργαστηριακά αποτελέσματα δεν αποτελούν βέβαιη ένδειξη καρκίνου.

Διαδικασίες απεικονιστικού ελέγχου

Οι διαδικασίες απεικονιστικού ελέγχου δημιουργούν εικόνες των περιοχών στο σώμα σας που βοηθούν το γιατρό να δει αν υπάρχει όγκος. Αυτές οι εικόνες μπορούν να πραγματοποιηθούν με διάφορους τρόπους:

Απεικονιστικός Έλεγχος με CT

Ένα μηχάνημα ακτίνων Χ που συνδέεται με υπολογιστή λαμβάνει μια σειρά λεπτομερών εικόνων των οργάνων σας. Ενδέχεται να σας χορηγηθεί μέσω ένεσης μια χρωστική ουσία ή ένα άλλο σκιαγραφικό μέσο, για την ενίσχυση της εικόνας περιοχών εντός του σώματος. Κάτι τέτοιο διευκολύνει την ανάγνωση των εικόνων. Πρόκειται συνήθως για μια επίσκεψη διάρκειας από λίγα λεπτά έως μερικές ώρες και πραγματοποιείται σε διαγνωστικό κέντρο ή σε νοσοκομείο.

Πυρηνική μέθοδος απεικόνισης (ή απεικόνιση με χρήση ραδιοισοτόπων)

Για το συγκεκριμένο απεικονιστικό έλεγχο, θα σας χορηγηθεί με ένεση μια μικρή ποσότητα ραδιενεργού υλικού, το οποίο ονομάζεται ιχνηθέτης. Ρέει μέσω του αίματος σας και συγκεντρώνεται σε ορισμένα οστά ή όργανα. Ένα μηχάνημα που ονομάζεται σαρωτής ανιχνεύει και μετρά την ραδιενέργεια. Ο σαρωτής δημιουργεί εικόνες των οστών ή οργάνων σε μια οθόνη υπολογιστή ή σε φιλμ. Το σώμα σας αποβάλλει γρήγορα τη ραδιενεργό ουσία. Αυτό το είδος σάρωσης ονομάζεται επίσης απεικονιστικός έλεγχος με τη χρήση ραδιοισοτόπων. Αυτή η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται σε κέντρο πυρηνικής ιατρικής ή στο νοσοκομείο σας.

Υπερηχογράφημα

Μια συσκευή υπερήχων στέλνει ηχητικά κύματα τα οποία δεν είναι αντιληπτά από τον άνθρωπο. Τα κύματα αναπηδούν στους ιστούς του σώματός σας και δημιουργούν μια εικόνα. Αυτή η εικόνα ονομάζεται υπερηχογράφημα. Πρόκειται για την ίδια εξέταση που πραγματοποιείται σε εγκύους για τον έλεγχο της ανάπτυξης του μωρού. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ιατρείο του γιατρού σας.

MRI (Μαγνητική Τομογραφία)

Χρησιμοποιείται ένας ισχυρός μαγνήτης που συνδέεται με υπολογιστή, για τη δημιουργία λεπτομερών εικόνων των περιοχών στο σώμα σας. Ο γιατρός σας μπορεί να προβάλει αυτές τις εικόνες σε μια οθόνη και να τις εκτυπώσει σε φιλμ. Η επίσκεψη μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες και πραγματοποιείται συνήθως σε ένα απεικονιστικό κέντρο ή σε νοσοκομείο.

Απεικονιστικός έλεγχος με PET

Για το συγκεκριμένο τύπο απεικόνισης, θα σας χορηγηθεί ιχνηθέτης μέσω ένεσης. Στη συνέχεια, ένα μηχάνημα δημιουργεί τρισδιάστατες εικόνες που δείχνουν τα σημεία συγκέντρωσης του ιχνηθέτη στο σώμα. Αυτές οι απεικονίσεις δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων και των ιστών. Η επίσκεψη μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες και πραγματοποιείται συνήθως σε ένα απεικονιστικό κέντρο ή σε νοσοκομείο. Συνδυάζεται με αξονική τομογραφία και δίνει καλύτερα αποτελέσματα.

Ακτινογραφία

Η ακτινογραφία χρησιμοποιεί χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας για τη δημιουργία εικόνων του εσωτερικού του σώματός σας. Αυτή η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε νοσοκομείο, διαγνωστικό κέντρο ή ακτινολογικό ιατρείο.

Βιοψία

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γιατροί πρέπει να προβούν σε βιοψία για τη διάγνωση του καρκίνου, ακόμη και αν έχετε ήδη υποβληθεί σε βιοψία. Η βιοψία είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο γιατρός αφαιρεί ένα δείγμα ιστού. Ο παθολογοανατόμος εξετάζει τον ιστό σε μικροσκόπιο για να διαπιστώσει εάν είναι καρκινικός. Το δείγμα μπορεί να αφαιρεθεί με διάφορους τρόπους:

 • Με βελόνα:
  Ο γιατρός χρησιμοποιεί μια βελόνα για τη λήψη ιστού ή υγρού.
 • Με ενδοσκόπιο:
  Ο γιατρός εξετάζει περιοχές στο εσωτερικό του σώματος χρησιμοποιώντας ένα λεπτό, φωτιζόμενο σωλήνα που ονομάζεται ενδοσκόπιο. Το ενδοσκόπιο εισάγεται μέσω ενός φυσικού ανοίγματος, όπως το στόμα. Στη συνέχεια, ο γιατρός χρησιμοποιεί ένα ειδικό εργαλείο για την αφαίρεση ιστών ή κυττάρων μέσω του σωλήνα.
 • Με χειρουργική επέμβαση:
  Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι εκτομής ή τομής.
  • Σε μια βιοψία εκτομής, ο χειρουργός αφαιρεί το σύνολο του όγκου. Συχνά αφαιρείται και τμήμα από το φυσιολογικό ιστό γύρω από τον όγκο.
  • Σε μια βιοψία δια τομής, ο χειρουργός αφαιρεί μόνο μέρος του όγκου.

Πηγή: The National Cancer Institute, http://www.cancer.gov/about-cancer/diagnosis-staging/diagnosis Πρόσβαση στις 20/09/2021.