Βασικά σημεία των συναισθημάτων

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

Πολλές γυναίκες όπως εσείς προσεγγίζουν άτομα πέρα από τους κοντινούς φίλους και την οικογένειά τους για υποστήριξη

Υπάρχουν ψυχολόγοι και γιατροί που είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και έμπειροι στην παροχή βοήθειας σε γυναίκες με ΜΚΜ

Οι σύλλογοι ασθενών σας βοηθούν να συναντήσετε άλλες γυναίκες με ΜΚΜ που βιώνουν τις ίδιες εμπειρίες με σας