Συμβουλές και πόροι

Dr

Ιατρικές ενώσεις

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους καρκίνου και εκτενή λίστα με τους συλλόγους καρκινοπαθών.

Patient

Ενώσεις ασθενών

Μπορείτε να βρείτε ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσω τηλεφωνικών γραμμών στήριξης και ομαδικών προγραμμάτων, πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή, άσκηση, ευεξία, αλλά και συμβουλές για τις παροχές και τα δικαιώματα των ασθενών.

Apps

Ιστοσελίδες/ Εφαρμογές

Ιστοσελίδες/Εφαρμογές για τον μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού

Questions

Ερωτήσεις προς το γιατρό

Δείτε και κατεβάστε τα αρχεία με τις ερωτήσεις που θα μπορούσατε να συζητήσετε με το γιατρό σας σχετικά με τη διάγνωση σας.

Glossar

Το γλωσσάριο μου

Δείτε τους ορισμούς ιατρικών όρων σχετικά με τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού.