Ιατρικές Ενώσεις

"Ε.Ο.Π.Ε." - Εταιρεία Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδας 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 105, ΤΚ: 114 75, Αθήνα
2106457971 
https://www.hesmo.gr/el/

Στην παραπάνω ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο πεδίο που αναφέρεται στους "Ασθενείς" σχετικά με τους διάφορους τύπους καρκίνου και εκτενή λίστα με τους συλλόγους καρκινοπαθών.