ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΜΟΥ

H

HER2

Συντομογραφία για τον ανθρώπινο επιδερμικό αυξητικό παράγοντα  2. Πρωτεΐνη που συμμετέχει στη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων.
Ορισμένα καρκινικά κύτταρα του μαστού περιέχουν περισσότερους
υποδοχείς HER2 έναντι άλλων. Αυτός ο καρκίνος ονομάζεται HER2 θετικός (HER2 +). Ενώ όταν τα καρκινικά κύτταρα του μαστού δεν περιέχουν υποδοχείς HER2 ονομάζεται αρνητικός (HER2-)

A

ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα για τη μείωση ή την πρόληψη της ναυτίας.

ΑΚΤΙΝΕΣ - Χ

Ακτινοβολία που χρησιμοποιείται για τη λήψη εικόνων ή για ακτινοθεραπεία.

ΑΝΤΙ-ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπεία για τη διακοπή ή την επιβράδυνση της ανάπτυξης ορμονοευαίσθητων όγκων. Η δράση της αντι-ορμονικής θεραπείας εστιάζει στην αναστολή της ικανότητας παραγωγής ορμονών από τον οργανισμό ή στην παρέμβαση στην σηματοδότηση μέσω ορμονών

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η χρήση ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας για την εξάλειψη των καρκινικών κυττάρων και τη συρρίκνωση των όγκων.

ΑΝΑΙΜΙΑ

Χαμηλός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων. Μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, εξασθένιση ή δύσπνοια.

ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπευτική προσέγγιση η οποία χρησιμοποιεί το ίδιο μας το ανοσοποιητικό σύστημα για να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γνωστές και ως εξετάσεις απεικονoιστικού ελέγχου. Περιλαμβάνουν τη δημιουργία λεπτομερών εικόνων σε περιοχές εντός του οργανισμού. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (CT)

Συντομογραφία για την «υπολογιστική τομογραφία». Χρησιμοποιεί ακτινοβολία Χ για τη δημιουργία λεπτομερούς εικόνας των περιοχών εντός του σώματος. Ενδέχεται να σας χορηγηθεί μια χρωστική ουσία (είτε μέσω κατάποσης ή ένεσης) για τη ευκρινή εμφάνιση των ιστών και των οργάνων.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (MRI)

Συντομογραφία για την «απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού». Χρησιμοποιεί ραδιοκύματα και έναν ισχυρό μαγνήτη για τη δημιουργία λεπτο μερών εικόνων των οργάνων εντός του οργανισμού.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (PET)

Συντομογραφία για την «τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων». Μικρή ποσότητα ραδιενεργού υγρού εγχύεται ενδοφλέβια και ένας σαρωτής στη συνέχεια λαμβάνει μια λεπτομερή εικόνα που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό τυχόν ανωμαλιών στον οργανισμό.

ΑΡΝΗΤΙΚOΣ ΣΕ ΟΡΜΟΝΙΚΟYΣ ΥΠΟΔΟΧΕIΣ

Περιγράφει κύτταρα που δεν έχουν πρωτεΐνη που συνδέεται με την ορμόνη οιστρογόνο.

Β

ΒΙΟΨΙΑ

Η αφαίρεση ιστού για τον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων. 

Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Εξέταση αίματος για τον καθορισμό της ποσότητας κάθε τύπου κυττάρων του αίματος σε ένα δείγμα αίματος. Είναι επίσης γνωστή ως αιματολογική εξέταση.

Δ

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

Μια άλλη ονομασία για το μεταστατικό καρκίνο του μαστού.

ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ

Γνωστή επίσης ως θεραπεία ενίσχυσης ή ενδυνάμωσης των οστών. Πρόκειται για φάρμακα που εστιάζουν στην επιβράδυνση ή την πρόληψη οστικών αλλοιώσεων. Μειώνουν επίσης τα επίπεδα ασβεστίου.

Ε

ΕΞΕΛΙΞΗ

Όταν οι όγκοι μεγαλώνουν ή/ και ο καρκίνος εξαπλώνεται μέσα στο σώμα.

ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ

Όταν ο καρκίνος εμφανίζεται μετά από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν εντοπιζόταν. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να εμφανιστεί μήνες ή χρόνια μετά την αρχική θεραπεία. Ο καρκίνος μπορεί να επανεμφανιστεί στην περιοχή που εμφανίστηκε για πρώτη φορά ή σε άλλη θέση μέσα στο σώμα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στον καρκίνο, οι εξετάσεις αυτές αναζητούν ενδείξεις καρκίνου και την εξέλιξή του. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τις εξετάσεις καρκινικών δεικτών και τις γενικές εξετάσεις αίματος.

Θ

Θετικός σε ορμονικούς υποδοχείς

Περιγράφει κύτταρα που έχουν πρωτεΐνη που συνδέεται με την ορμόνη οιστρογόνο.

K

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΟ ΣΤΑΔΙΟ

Καρκίνος του μαστού που δεν έχει εξαπλωθεί πέρα από το μαστό ή τους μασχαλιαίους λεμφαδένες.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ονομάζεται επίσης κλινική δοκιμή. Μια ερευνητική μελέτη που ελέγχει εκβάσεις σχετιζόμενες με την υγεία (πχ. την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια) νέων φαρμάκων ή προσεγγίσεων σε ασθενείς.

ΚΥΤΤΑΡΑ

Μικροσκοπικές δομές που συνθέτουν όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και τους ιστούς του οργανισμού. Τα κύτταρα αντικαθίστανται μέσω της διαίρεσης και του σχηματισμού νέων κυττάρων.

Λ

ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ

Μικρά όργανα στο σώμα σας, τα οποία μπορεί να υποδεικνύουν εξάπλωση του καρκίνου σε περίπτωση φλεγμονής ή διόγκωσής τους. Αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση του σταδίου του καρκίνου.

Μ

ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όγκοι που εμφανίζονται όταν ο καρκίνος εξαπλώνεται πέρα από την αρχική του θέση στον οργανισμό. Για παράδειγμα, όταν ο καρκίνος του μαστού εξαπλώνεται από το μαστό σε οστό.

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (MKM)

Πρόκειται για τον καρκίνο που έχει εξαπλωθεί πέρα από το μαστό σε ένα άλλο μέρος του σώματος. Αναφέρεται επίσης και ως δευτεροπαθής καρκίνος του μαστού.

Ο

ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ

Μία εκ των δύο θηλυκών ορμονών, μαζί με την προγεστερόνη. Στις γυναίκες, τα επίπεδα οιστρογόνων μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια κάθε έμμηνου κύκλου.

ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (HR)

Πρωτεΐνη κυττάρων που δεσμεύεται σε μια συγκεκριμένη ορμόνη. Μόλις η ορμόνη συνδεθεί με τον υποδοχέα της, στο κύτταρο παρατηρούνται διάφορες μεταβολές.

Π

ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

Μία εκ των δύο θηλυκών ορμονών μαζί με τα οιστρογόνα. Η προγεστερόνη απελευθερώνεται από τις ωοθήκες κατά τη διάρκεια κάθε εμμηνορροϊκού κύκλου για την προετοιμασία των μαστών στην παραγωγή γάλακτος και της μήτρας για την εγκυμοσύνη.

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

Αφορά στον καρκίνο του μαστού σταδίου ΙΙΙ, κατά το οποίο ο καρκίνος εντοπίζεται μόνο στον ίδιο μαστό ως πρωτοπαθής όγκος και δεν έχει εξαπλωθεί σε άλλα όργανα. Διάφοροι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν τον όρο με διαφορετικούς τρόπους ορισμένοι τον χρησιμοποιούν για να μιλήσουν για το μεταστατικό καρκίνο του μαστού, ωστόσο αυτό συμβαίνει όταν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί εκτός της περιοχής του μαστού και σε άλλα μέρη του σώματος.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Στην ιατρική ορολογία, αυτό σημαίνει ένα σχέδιο, όπως μια συμφωνημένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται αφού κάποιος έχει διαγνωστεί με μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Ένα πρωτόκολλο μπορεί να περιλαμβάνει ένα πλάνο θεραπείας και να καλύπτει τις πρακτικές διαδικασίες της θεραπείας.

Σ

ΣΤΑΔΙΑ

Τα στάδια του καρκίνου (Ι-IV ή 1-4) χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν το βαθμό εξάπλωσης του καρκίνου στο σώμα σας.

ΣΤΑΔΙΟ III

Καρκίνος που έχει εξαπλωθεί πέρα από το μαστό και στους λεμφαδένες που τον περιβάλλουν, αλλά δεν έχει φτάσει σε απομακρυσμένα όργανα.
Ονομάζεται επίσης τοπικά προχωρημένος καρκίνος του μαστού.

ΣΤΑΔΙΟ IV

Το πιο προχωρημένο στάδιο του καρκίνου του μαστού, όταν έχει γίνει μεταστατικός.

ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μια θεραπεία που στοχεύει ειδικά χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων για την πρόληψη ανάπτυξης και διαίρεσής τους.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Συμφωνία σε κάτι, ή η παροχή συναίνεσης για την πραγματοποίηση μια ενέργειας.

Τ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ TNM

Ένα άλλο σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιείται από τους γιατρούς για να εξηγήσουν το βαθμό εξάπλωσης του καρκίνου στο σώμα σας, για τον καθορισμό του γενικού σταδίου.

  • στάδια T (όγκος): το μέγεθος του διηθητικού όγκου στο μαστό
  • στάδια Ν (λεμφαδένες): ο βαθμός εξάπλωσης του καρκίνου στους λεμφαδένες κοντά στο μαστό
  • στάδια M (μεταστάσεις); ο βαθμός εξάπλωσης του καρκίνου πέραν του μαστού και σε άλλα μέρη του σώματος όπως τα οστά, το ήπαρ, και τους πνεύμονες

 Ο γιατρός σας συνδυάζει τα αποτελέσματα TNM για το γενικό στάδιό σας. Αυτό συνήθως αναγράφεται στα έντυπα των εξετάσεών σας από τον γιατρό.

ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μια μελέτη που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο διαφορετικές ομάδες
συμμετεχόντων. Οι ομάδες κατανέμονται σε διαφορετικές θεραπείες
(η επιλογή της θεραπείας ανατίθεται τυχαία για κάθε ασθενή).

Τριπλά-αρνητικός

Ένας τύπος καρκίνου του μαστού στον οποίο τα καρκινικά κύτταρα δεν έχουν υποδοχείς οιστρογόνων, υποδοχείς προγεστερόνης ή πρωτεΐνης HER2 στην επιφάνειά τους.

Υ

ΥΠΕΡΗΧΟΣ

Μια σάρωση η οποία χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας για τη δημιουργία εικόνας του εσωτερικού του σώματος.

ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Όταν ο καρκίνος επανεμφανίζεται μετά από μια περίοδο βελτίωσης.

ΥΦΕΣΗ

Όταν οι όγκοι συρρικνώνονται (μερική ύφεση), σε ορισμένες περιπτώσεις, στο βαθμό που δεν μπορούν πλέον να ανιχνευθούν από εξετάσεις και απεικονιστικούς ελέγχους (πλήρη ύφεση).

Χ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπεία που έχει ως στόχο την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων με τη χρήση κυτταροτοξικών (αντικαρκινικών) φαρμάκων.